Houtverduurzaming
Houtverduurzaming
Het beschermen van hout tegen organismen is zeer specialistisch werk.

Er is vrijwel geen enkel materiaal dat zo gevoelig is voor aantasting door plaagdieren of schimmels als hout. Huisboktor bedreigd vooral de goedkopere houtsoorten. Naaldhout wordt voornamelijk bedreigd door de huisboktor. De grote houtwormkever heeft liever eikenhout en grenenhout. De spinthoutkever verblijft bij voorkeur in loofhout. Geen houtsoort is veilig voor deze onzichtbare knagers. Daarnaast kunnen ook schimmels of zwammen het hout aantasten. Het beschermen van hout tegen deze organismen is zeer specialistisch werk waarvoor vakkennis en speciale apparatuur nodig is. Bij een aantasting van hout komt Te Lindert Ongediertebestrijding & Preventie eerst een inspectie uitvoeren om vast te stellen om welke aantasting het gaat en zal aan de hand hiervan een doeltreffend bestrijdingsplan op stellen en uitvoeren.

Het tijdig bestrijden van o.a. de huisboktor vootkomt hoge herstel kosten van bv. uw huis.