Te Lindert Ongediertebestrijding & Preventie

0543-466419 | info@vrijvanongedierte.nl

Diensten

Hier treft u een overzicht aan van de diensten die wij o.a. aanbieden. 
Mocht u hier geen antwoord op uw vraag vinden neem dan even contact met ons op. 


Bedrijfshygiëne
Wanneer spreken we van ongedierte ?

Hygiëne binnen uw bedrijf is van essentieel belang, in het bijzonder bedrijven of bedrijfsonderdelen waar gewerkt wordt met voedsel dienen aan steeds strenger wordende hygiënevoorschriften te voldoen. Het kan voorkomen dat uw bedrijf overlast ondervindt van ongedierte. Maar wanneer kunnen we spreken van ongedierte? Voor ons is dat wanneer dieren of insecten voorkomen op plaatsen waar ze niet thuishoren of niet gewenst zijn. Die definitie kan dus in elke situatie verschillen. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld ratten, muizen, kakkerlakken, vlooien, vliegen, houtworm, boktor, ect.

Voor de een zal bestrijding om hygiënische redenen gewenst zijn, voor een ander omdat het te bestrijden ongedierte overlast en/of schade veroorzaakt aan bijvoorbeeld interieur, voorraad, kabelnetwerken, opstallen en uw imago. Over welke bedrijfstak we het dan ook hebben, Te Lindert Ongediertebestrijding & Preventie heeft voor ieder bedrijf een passend ongedierte preventieplan inclusief een logboekadministratie. Wilt u weten wat Te Lindert Ongediertebestrijding & Preventie voor u of uw bedrijf kan betekenen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Wespenbestrijding
Zachte winters zorgen niet voor meer wespen.

In de directe omgeving van mens en dier kunnen wespen bijzonder hinderlijk zijn. Wanneer zij zich op afgelegen plaatsen bevinden, kunnen wespen ook zeer nuttige dieren zijn, aangezien zij andere insecten eten. De steken van een wesp zijn zeer pijnlijk en kunnen zelfs gevaarlijk zijn. Dit geldt vooral wanneer men in de mond gestoken wordt of wanneer men overgevoelig is voor het gif van wespen. Wanneer er in de zomer veel wespennesten gevonden worden, ligt de oorzaak hiervan in de redelijke koude winter en een voorjaar die een goede opbouw heeft van temperatuur. De wespen die normaal zwaar te lijden hebben van de (vochtige) winter kunnen nu overleven, waardoor hun aantal toeneemt.

Een belangrijk advies is om, wanneer u een nest ontdekt, nooit de uitgang(en) van dat nest af te sluiten. De wespen zoeken dan een andere uitgang en dat kan best binnenshuis zijn. Een zeer goede methode om van de overlast van wespen, hommels of andere vliegende insecten af te komen, is het inschakelen van Te Lindert Ongediertebestrijding & Preventie. Deze expert zal eerst een degelijk onderzoek instellen in en om uw woning. Aan de hand van deze bevindingen zal hij u, indien noodzakelijk, aanbevelingen doen om toekomstige overlast van wespen te voorkomen. Aansluitend informeert hij u over de wijze waarop de wespenoverlast bestreden zal worden.
Ook kunnen wij wering in spouwmuuropeningen aanbrengen door middel van bijenbekjes.

Bijenbestrijding
Bijen zijn in principe niet gevaarlijk voor mensen.

Bijen komen in geheel Nederland voor, meestal zijn dit de zogenaamde honingbijen. Deze honingbijen zijn zeer nuttig voor het bestuiven van planten en cultuurgewassen. Het voedsel van de bij bestaat immers uit stuifmeel en nectar van bloemen.

Vliegend van bloem tot bloem zorgen zij voor de bestuiving. Vooral het verzamelen van honing is een activiteit waar de mens erg van profiteert.
Het bijenvolk leeft in kolonies en kan zich op de meest onwaarschijnlijk plekken vestigen. Wanneer u een zwerm aantreft, is het beste dat u Te Lindert Ongediertebestrijding & Preventie waarschuwt, die dan mogelijk het nest in zijn geheel kan weghalen en verplaatsen. Alleen wanneer dat niet mogelijk is en de bijen overlast veroorzaken, wordt ingegrepen met bestrijdingsmiddelen. Deze middelen zijn zeer effectief, maar mogen alleen worden gebruikt door deskundigen die in het bezit zijn van een bewijs van deskundigheid. Bijen zijn in principe niet gevaarlijk voor mensen. Zij zullen zich wel verdedigen wanneer zij worden aangevallen.

Insectenbestrijding 

Vele insecten veroorzaken enorm veel schade.

Insecten leven op het land en in zoet water en vormen de soortenrijkste klasse van het dierenrijk. Ongeveer 70% van de ruim 1 miljoen beschreven diersoorten behoort tot de insecten. Sommige insecten spelen een directe rol in het leven van de mens, zoals bij het overbrengen van ziektes, het verzamelen van honing, of door het opeten van de oogst. De verscheidenheid aan insecten die schade of overlast kunnen veroorzaken is enorm. Al deze verschillende soorten insecten vragen om een andere aanpak. Wanneer het gaat om doeltreffende preventie of bestrijding moet rekening gehouden worden met de leefwijze van het betreffende insect. De in Nederland voorkomende schadelijk/hinderlijke insecten kunnen we grofweg indelen in twee groepen kruipende en vliegende insecten. Ze worden o.a. bestreden d.m.v. het behandelen van de schuilplaatsen (naden en kieren) met een vloeibaar middel, een insecticidenpoeder of een lokaasgel. Een oppervlaktebehandeling van wanden en plafonds, een ruimtebehandeling (nevelen), het inspuiten van de nestopening met poeder of het plaatsen van elektrische vliegenvangers.

Ratten- & muizenbestrijding
Verspreiders van ziektes en veroorzakers van knaagschade.

Ratten en muizen zijn cultuurvolgers welke niet geaccepteerd worden in ons leefmilieu. Vandaar dat het voorkomen en bestrijden van ratten en muizenplagen een hoge prioriteit heeft bij de overheid, particulier en het bedrijfsleven. Als verspreiders van ziektes en veroorzakers van knaagschade is het dan ook zaak deze plaagdieren onder strikt onder controle te houden. Te Lindert Ongediertebestrijding & Preventie kan hiervoor een doeltreffend bestrijdingsplan op stellen en uitvoeren.

Vogelwering
Uitwerpselen bevatten veel fosforzuur waardoor gebouwen worden aangetast.

Vervelend, u herkent het misschien, duiven of andere vogels die uw gevel en stoep bevuilen. Een duif produceert erg veel uitwerpselen. Deze bevatten fosforzuur waardoor gebouwen ernstig aangetast kunnen worden. Gevels worden vervuild waardoor veel geld moet worden uitgegeven aan gevelreiniging. Daarnaast brengen vogels parasieten en bacteriën met zich mee en zijn nesten broedplaatsen voor luizen, mijten en vlooien. Ook hiervoor kan Te Lindert Ongediertebestrijding & Preventie een doeltreffend bestrijdingsplan op stellen en uitvoeren.

Houtverduurzaming
Het beschermen van hout tegen organismen is zeer specialistisch werk.

Er is vrijwel geen enkel materiaal dat zo gevoelig is voor aantasting door plaagdieren of schimmels als hout. Huisboktor bedreigd vooral de goedkopere houtsoorten. Naaldhout wordt voornamelijk bedreigd door de huisboktor. De grote houtwormkever heeft liever eikenhout en grenenhout. De spinthoutkever verblijft bij voorkeur in loofhout. Geen houtsoort is veilig voor deze onzichtbare knagers. Daarnaast kunnen ook schimmels of zwammen het hout aantasten. Het beschermen van hout tegen deze organismen is zeer specialistisch werk waarvoor vakkennis en speciale apparatuur nodig is. Bij een aantasting van hout komt Te Lindert Ongediertebestrijding & Preventie eerst een inspectie uitvoeren om vast te stellen om welke aantasting het gaat en zal aan de hand hiervan een doeltreffend bestrijdingsplan op stellen en uitvoeren.

Het tijdig bestrijden van o.a. de  huisboktor voorkomt hoge herstel kosten van bv. uw huis.

Mollenbestrijding
Uw gazon in een vertrouwde hand.

Mollen zijn harde werkers. Het wekt bewondering als je ziet wat deze beestjes aan werk verzetten. Het vele werk dat ze verzetten, wordt alleen niet door iedereen zo positief gewaardeerd. Door de vele hopen wordt de grasmat ernstig beschadigd. Om dit probleem op te lossen zullen de mollen bestreden moeten worden. Natuurlijke vijanden van de mol zijn de blauwe reigers, uilen, marters, bunzings en wezels. Te Lindert Ongediertebestrijding & Preventie bestrijdt mollen met behulp van mollenklemmen, deze worden in de mollengangen geplaatst.